Adres firmy

ABRASIL Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Św.Józefa 73
NIP: PL 954-273-65-58

Adres korespondencyjny

44-335 Jastrzębie – Zdrój
ul. Łowicka 2 skr. poczt. 145

Kontakt

emial: biuro@abrasil.pl
Mob. 696 486 758

Oddział Śląsk
Mob. 601656133