Narzędzia superścierne

Najtwardszy znany materiał to diament, a tuż po nim regularny azotek boru (CBN). Dzięki ich twardości, materiały te są szeroko stosowane do najbardziej wymagających zastosowań w szlifowaniu precyzyjnym oraz cięciu.
Ściernice superścierne stosowane są do obróbki takich materiałów, jak węglik spiekany, stal szybkotnąca, wyroby ceramiczne i wyroby szklane.